Partners

We geloven in samenwerking. Dat doen we dan ook met verschillende organisaties waar we raakvlakken mee hebben. Bijvoorbeeld omdat onze positioneringen of doelgroepen deels samenvallen. Want dan maken we elkaar sterker.

Uw trainingsaanbod vergroten?
Dat kan heel eenvoudig !
Wij werken met een uniek business 2 business concept.
Daardoor kunt u onze trainingen ook onder uw eigen label en in uw eigen huisstijl aanbieden, voor een eerlijke prijs.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via info@ammer.nl.
Blijf op de hoogte

Blijf altijd op de hoogte van de laatste trainingen en laatste nieuwtjes.

Ons Aanbod

 • TMAP® Suite Test Engineer
 • TMAP® Next Test Manager
 • ISTQB® Certified Tester Foundation Level
 • ISTQB® Agile Tester Extension
 • Scrum Foundation met Lego® Mindstorms
 • Scrum Master met Lego® Mindstorms®
 • Product Owner met Lego® Creator®
 • SAFe® Scaled Agile Framework
 • LEGO® Game (scrum simulatie)
 • Workshop Scrum Simulatie met LEGO® Mindstorms
 • Agile en Exploratory testtechnieken
 • Masterclass Requirements Engineering
 • Masterclass Agile Testing
 • Agile Scrum Foundation
 • CMAP® Mobile App Testing
 • Scrum: the human factor
 • Agile Scrum Master
TMAP® Suite Test Engineer

De IT-industrie verandert razendsnel en het vak van tester wordt daardoor steeds complexer. De laatste jaren is het aantal nieuwe ontwikkelmethoden, mensen en technologieën in de IT toegenomen. Het belang van een uitstekende softwarekwaliteit wordt ook steeds groter. Alle aspecten van het dagelijks leven worden inmiddels volledig ondersteund door het gebruik van software.

De TMap Suite is het resultaat van een volledige vernieuwingsslag in TMap om in een nieuwe tijd een tester optimaal te kunnen ondersteunen. De testmethode TMap heeft een lange geschiedenis: TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen - wereldwijd - TMap toe.

De TMap Suite reikt alle mogelijkheden aan om aan de testuitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Deze module is gebaseerd op 3 bronnen die gezamenlijk de TMap Suite beschrijven. Dit zijn:

1. Het boek “Neil’s quest for quality, a TMap HD story”. Hierin wordt de nieuwe TMap Human Driven aanpak beschreven die speciaal ontwikkeld is voor de nieuwe Agile en Human Driven wereld, die bij steeds meer organisaties binnendringt. Niet langer is het proces leidend, maar het team (met daarin de testers) bepaalt zelf hoe ze met een kwaliteitsgedreven aanpak het gewenste resultaat kunnen bereiken.

2. Het boek “TMap NEXT voor resultaatgedreven testen”. Dit is de aanpak die meer past bij traditionele ontwikkelomgevingen die nog steeds bij veel organisaties relevant zijn.

3. De building blocks van de website www.tmap.net. Die beschrijven specifieke oplossingen voor testproblemen die door testers op een flexibele manier in hun testaanpak kunnen worden toegepast.

Literatuur
Er is een Workbook samengesteld dat de examenliteratuur voor deze certificering vormt.

Doelgroep
De module TMap® Suite Test Engineer is primair bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testen bezig zijn: (beginnende) professionele testers. De module is ook geschikt voor gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezighouden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten.
Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen wordt aangeraden.

Context
Bezitters van het certificaat TMap® Suite Test Engineer weten hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe ze de activiteiten in het testproces kunnen toepassen in verschillende omgevingen. In deze module worden de test coördinerende en managementtaken, zoals het opstellen van een testplan en het maken van een begroting, niet getoetst. Dit is wel een onderdeel van de module TMap® Suite Test Manager.

Deze geaccrediteerde training wordt uitgevoerd in samenwerking met IT Management Group.
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van IT-producten van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van IT-protmap15060ducten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap NEXT® is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe. TMap Next® Test Manager is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap, zoals beschreven in het boek TMapNext® voor resultaatgericht testen.

Uw profiel
Bent u in de praktijk bezig met testmanagement activiteiten en bent u bijvoorbeeld werkzaam als testmanager, testcoördinator, testconsultant of testadviseur? Of wilt u graag uw kennis uitbreiden met kennis over de testmethode TMap Next? Dan is de training TMAP Next® Test Manager de juiste training voor u.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Mastertestplanning en beheer van het totale testproces;
2. Managementfasen van acceptatietesten en systeemtesten;
3. Ontwikkeltesten;
4. Ondersteunende processen;
5. Examentraining.

Deze geaccrediteerde training wordt uitgevoerd in samenwerking met IT Management Group.
istqb15060Deze driedaagse training, volledig gebaseerd op ISTQB®, heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de onderwerpen: testprincipes & standaarden, testmanagement, testfasering, statische- en dynamische testtechnieken (o.a. white-box, black-box) en testtools. De training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB zijn gesteld.

Uw profiel
Deze training betreft een basistraining testen en is geschikt voor iedereen die te maken heeft met testen en meer over de concepten van testen wil weten. Maar ook voor IT professionals die zich in het testvak willen ontwikkelen, zoals o.a. projectmanagers, kwaliteitsmanagers, business analisten en management consultants. Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze training.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Fundamenten van testen
a.Testprincipes
b.Testproces
c.Psychologie en onafhankelijkheid van testen

2. Testen en ontwikkelmethoden
a.Systeemontwikkelmodellen
b.Testsoorten en -typen
c.Onderhoudstesten

3. Statische technieken
a.Review proces
b.Statische code-analyse

4. Test ontwerp technieken
a.Black box testtechnieken
b.White box testtechnieken
c.Ervaringstesttechnieken

5.Testmanagement
a.Organisatie
b.Planning en begroting
c.Voortgang en monitoring
d.Configuratiemanagement
e.Risico analyse
f.Incidentmanagement

6.Tools
a.Type testtools
b.Implementatie van tools

Examen ISTQB® Foundation in Software Testing
Deze training bereidt u voor op het officiële examen ISTQB® Foundation in Software Testing. Het examen kan optioneel worden afgelegd.
Agile testen is een relatief nieuwe aanpak voor software testen, waarbij de principes van agile software ontwikkeling, zoals beschreven in het Agile Manifesto, gevolgd worden. Een tester op een agile project zal een andere manier van werken hebben dan op een traditioneel project. Testers moeten op de hoogte zijn van de waardes en principes die bij Agile projecten horen en moeten weten hoe ze een integraal onderdeel zijn van het team, samen met ontwikkelaars en business representanten. Deze cursus besteedt aandacht aan de agile werkwijze en ontwikkelmethodieken. Stipt de verschillen tussen een traditioneel en agile ontwikkelaanpak aan. En geeft de tester handvatten hoe in deze nieuwe manier van werken te kunnen acteren. Deze cursus is gebaseerd op de ISTQB® Foundation Extension – Agile Tester en behandeld alle onderwerpen zoals door ISTQB® worden gesteld. Deze training geeft de tester de kennis die nodig is om deel uit te maken van agile teams en daarin te kunnen excelleren.

Uw profiel
Bent u in de praktijk bezig met testen en werkzaam in of gaat u werken in een Agile/Scrum omgeving, dan is deze training zeer geschikt om de kennis van Agile en hoe testen daarin past u eigen te maken. Bent u in het bezit van het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing, dan kunt u na het volgen van deze training ook opgaan voor het officiële examen ISTQB® Foundation Extension – Agile Tester.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

1.Basis van Agile
a. Agile manifesto en principes
b. User stories
c. Retrospectives
d. Continious integration
e. Release en iteration planning

2.Agile fundamentals
a. Test- en ontwikkelmethoden
b. Testlevels
c. Test- en configuratiemanagement
d. Testonafhankelijkheid in agile

3.Test status in agile projecten
a. Voortgang
b. Test automatisering

4.Eigenschappen van een tester
a. Skills van een tester
b. Rol van een tester

5.Agile test methoden
a. Test driven development
b. Acceptance driven development
c. Behaviour driven development
d. Testpiramide
e. Testkwadranten

6.Risico’s, begroting en planning
a. Beoordelen kwaliteitsrisico’s
b. Testplanning en begroting

7.Technieken in agile projecten
a. Acceptatiecriteria
b. Toepassen Acceptance Test driven development
c. Testontwerp functioneel en non-functioneel
d. Exploratory testen

8.Tools in agile projecten

Trainingsduur en kosten
De training ISTQB® Agile Tester duurt 2 dagen.

Examen ISTQB® Foundation Extension – Agile Tester
Deze training bereidt u voor op het officiële examen ISTQB® Foundation Extension – Agile Tester. Het examen kan optioneel worden afgelegd.
psdDe tweedaagse training Professional Scrum Foundation (PSF) is de training om de basis kennis op te doen van het scrum framework en de principes. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Deze training gaat specifiek in op de principes van scrum en het team en zeer interessant voor alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis van het Scrum framework. Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het is wel gewenst dat de deelnemer beschikt over enige kennis van systeemontwikkeling, projectmanagement en het opstellen van software requirements en acceptatie criteria.

Opzet
“mindstorms" De training kenmerkt zich m.n. door de praktijk opdracht met Lego® Mindstorms dat een rode draad vormt tijdens de training. Een gezonde afwisseling van theorie en praktijk opdrachten maken deze training levendig, en anders dan een gemiddelde training. Tijdens de training wordt in teamverband een case volbracht, waarbij alle aspecten van het scrum framework de revue zullen passeren, en waar samenwerking een centraal thema vormt.

Uw profiel
Deze training is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd of betrokken is bij softwareontwikkeling op basis van Scrum.

Profesioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

– What is scrum?
– Scrum framework
– Scrum Events
– Scrum Roles
– Scrum Artifacts
– Project- en Sprint Performance Measurement
– Scrum variations

Examen scrum.org
Deze training is inhoudelijke voldoende voor het officiële examen van scrum.org Professional Scrum Master I (PSM I) en is optioneel bij te boeken bij deze training.

Duur
2 dagen

Aanvullende literatuur
Als aanvullende literatuur wordt de ‘Scrum The Pocket Guide’ van Gunther Verheyen aangeraden
psmDe tweedaagse training Scrum Master met Lego® Mindstorms® is de training ter voorbereiding op het officiële examen van Scrum.org. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Deze training gaat specifiek in op de rol van de Scrum Master en het team maar is ook zeer interessant voor alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis van het Scrum framework. Er is geen specifieke voorkennis nodig het is wel gewenst dat de deelnemer beschikt over enige kennis van systeemontwikkeling, projectmanagement en het opstellen van software requirements en acceptatie criteria.

Opzet
De training kenmerkt zich m.n. door de praktijk opdracht met Lego® Mindstorms® dat een rode draad vormt tijdens de training. Een gezonde afwisseling van theorie en praktijk opdrachten maken deze training levendig, en anders dan een gemiddelde training. Tijdens de training wordt in teamverband een case volbracht, waarbij alle aspecten van het scrum framework de revue zullen passeren, en waar samenwerking een centraal thema vormt. Hierbij zullen de aspecten waar een scrum master op moet letten, en wat er verwacht wordt van een scrum master extra aandacht verdienen.

Uw profiel
Deze training is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd of betrokken is bij softwareontwikkeling op basis van Scrum en een must voor diegene die de rol van Scrum Master daarbinnen (gaan) vervullen.

Profesioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

– What is scrum?
– Scrum framework
– Scrum Events
– Scrum Roles
– Scrum Artifacts
– Project- en Sprint Performance Measurement
– Scrum variations

Examen PSM I scrum.org
Deze training bereidt je geheel voor op het examen Professional Scrum Master I zoals dat op scrum.org wordt aangeboden.

Duur
2 dagen

Aanvullende literatuur
Als aanvullende literatuur wordt de ‘Scrum The Pocket Guide’ van Gunther Verheyen aangeraden
pspoScrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Deze training gaat specifiek in op de rol van de Product Owner en leert hoe de return on investment (ROI) te maximaliseren en de total cost of ownership (TCO) te optimaliseren van uw softwareproducten en systemen.

Training
Deze training kenmerkt zich door theorie met praktijkopdrachten en met name om de opdrachten op een leuke manier te brengen, gebruikmakend van o.a. Lego® Creator® om de theorie meteen in de praktijk te kunnen brengen. Je leert de waarde van de huidige systemen te optimaliseren en hoe requirements te ordenen om nog beter te kunnen reageren op veranderende inzichten in o.a. de markt. Deze Scrum training leert de studenten de technieken en principes om met succes de rol van Product Owner in te vullen.

Uw profiel
Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is vanuit de business bij software ontwikkeling, maar is ook geschikt voor professionals die binnen een organisatie de rol van Product Owner op zich willen nemen. De doelgroep bestaat daarom uit onder meer Product Managers, IT Development managers, project managers of team leaders met verantwoordelijkheid voor delivery van een product of dienst van concept tot eindgebruikers.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Scrum framework & principes
- Scrum rollen, -events en -artifacts
- Value driven development
- Product Management
- Managing requirements
- Planning releases/

Voorbereiding
Om optimaal voorbereid te zijn op deze training adviseren we vooraf aan de training de scrumguide (www.scrumguides.org) door te nemen.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het is wel gewenst dat de deelnemer beschikt over enige kennis van productontwikkeling, productmanagement en het opstellen van software requirements en acceptatiecriteria.

Examen PSPO I scrum.org
Deze training bereidt je geheel voor op het examen Professional Scrum Product Owner I zoals dat op scrum.org wordt aangeboden.

Duur
2 dagen

Aanvullende literatuur
Als aanvullende literatuur wordt de ‘Scrum The Pocket Guide’ van Gunther Verheyen aangeraden
SAFe, Scaled Agile Framework
Het Scaled Agile Framework (“SAFe”) is een bewezen knowledge base om Agile te implementeren op enterprise niveau. De primaire user interface is een grafische “Big Picture” die de individuele rollen, teams, activiteiten en artifacts benodigd is voor het schalen van agile team, naar “team of teams”, naar enterprise niveau weergeeft. De “Big Picture” beschrijft de drie verschillende schaal niveau’s: Team, Program en Portfolio. Elk van deze schaalt essentiele agile elementen van Waarde (requirements en backlogs) Teams (van development tot en met portfolio) en Timebox (iteratie, PI, budget cyclus).

Scrum is momenteel de meest gebruikte Agile aanpak bij het ontwikkelen van software. Werken met scrum teams is geweldig, maar met de groei van het aantal teams komen er belangrijke organisatie-issues in beeld. Wat nu als je het Agile concept wilt opschalen naar programma- en portfolioniveau? Het Scaled Agile framework gaat in op de rollen, teams, activiteiten en organistievormen die u kunt inzetten bij het opschalen van Agile werken.

Training
Gedurende deze training leert u hoe u een Agile transformatie op Enterprise niveau kunt leiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SAFe framework in combinatie met Lean en product development. We behandelen de SAFe kernconcepten en geven u praktische handvatten die nodig zijn om SAFe op een effectieve manier in te voeren. U krijgt grondige kennis van Lean principes, tools, rollen, processen, Agile programmamanagement, Agile portfoliomanagement en product development flow. Tijdens deze training wordt er extra aandacht besteed aan het pragmatisch toepassen van de methodiek. Ook geven we u praktische tips zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt met de opgedane kennis! Na afronding van deze training kunt u:

- Lean, Agile en product development flow principes toepassen voor verhogen van productiviteit, medewerker tevredenheid, kwaliteit, en versnellen van time-to-market.
- SAFe binnen uw eigen organisatie introduceren
- programmadoelstellingen en bijbehorende benefits realiseren
- afhankelijkheden tussen agile teams beter managen
- SAFe Rollen en structuren identificeren
- frequente releases binnen een programma coördineren
- de impact en voortgang van Scaled Agile meten
- de interactie begrijpen tussen Agile teams, Agile programma’s en Agile Portfolio Management 


Uw profiel U bent werkzaam in een organisatie waar een beweging richting een Agile manier van werken in gang is gezet of gewenst is. Het maakt niet uit welke rol u vervult binnen uw organisatie. Of u nu product-, service-, project-, programma- of portfolioverantwoordelijke bent, manager, adviseur of uitvoerend professional, aan de hand van deze training kunt u de principes van SAFe toepassen om zo met uw organisatie verder te ontwikkelen in een snel veranderende omgeving.

Inhoud
· Module 1 : Introductie van SAFe
· Module 2 : Lean en Agile Waarden
· Module 3 : De achtergrond van SAFe
· Module 4 : Het implementeren van een Agile Release Train
· Module 5 : Release Planning meemaken
· Module 6 : Uitvoeren en realiseren van waarde
· Module 7 : Een Agile portfolio opbouwen
· Module 8 : Een Lean-Agile Enterprise leiden

Voorkennis
Voor deze training is HBO werk- en denkniveau vereist. U beschikt over ervaring op het gebied van Agile & Scrum. Daarnaast heeft u kennis van en ervaring op het gebied van projectmanagement.

Examen
Na afronding van de traininig ontvangt u van de Scaled Agile Academy een link naar het online examen. U legt dit online examen af op een door u zelf te bepalen plaats en tijd. Hierna heeft u 10 dagen de tijd om deze af te ronden. Wanneer u geslaagd bent, ontvangt u automatisch zowel het SAFe Agilist (SA) certificaat als één jaar Academy Membership van de Scaled Agile Academy.

Duur
Twee dagen
Omschrijving LEGO Game (scrum simulatie)

Met deze cursus leert u in 1 dag de basis van Scrum. Door de unieke aanpak is deze training geschikt voor mensen die willen zien hoe Scrum werkt en voor teams die al met Scrum werken, maar hierin willen verbeteren.

Veel organisaties overwegen om Scrum toe te passen of gebruiken het al. Veel beschikbare hulpmiddelen en trainingen richten zich op de theorie van Scrum en slechts in mindere mate op de toepassing. Dit terwijl 'de kracht van Scrum' juist ligt in het eenvoudig oppakken en toepassen ervan. In deze cursus gaat het vooral om het toepassen.

Tijdens deze eendaagse training krijgt u in een halve dag de basis van Scrum uitgelegd. Hierna wordt de Scrum LEGO game gespeeld. Dit is een game, waarbij een compleet Scrum project wordt nagebootst en waarbij de deelnemers alle Scrum events en artifacts leren door de theorie direct toe te passen.

Doelstellingen
Aan het einde van deze training heeft u ervaren hoe er in een Scrum project gewerkt wordt. U kent het het agile gedachtegoed: wijze van aansturen, plannen, rolverdeling en communicatie.Beginnende teams krijgen de hands-on ervaring die nodig is om Scrum snel en efficiënt te implementeren, teams die al met Scrum werken krijgen inzicht in de verbeterpunten.

Inhoud
 • Wat is scrum?
 • Agile manifesto en principes
 • Scrum Framework
 • Rollen
 • Artefacts
 • Events
 • Scrum LEGO Game


Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen met IT affiniteit die interesse hebben in het toepassen van Scrum of die het werken met Scrum willen verbeteren.

Duur
1 dag, met de mogelijkheid om deze alleen te beperken tot de LEGO game.
Omschrijving Scrum simulatie met LEGO Mindstorms

Deze eendaagse workshop is gericht op mensen die kennis willen maken met Scrum. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Deze workshop gaat specifiek in op de basisvaardigheden zoals task boards, sprints, events, rollen en evenementen die scrum typeren.

Training
De training kenmerkt zich de praktijk opdracht met Lego® Mindstorms dat hoofdzakelijk de workshop zal beslaan. Er wordt kort stilgestaan bij de elementen van scrum, en er wordt een fundament van basis kennis over scrum bij de deelnemers gelegd. Daarna zullen de deelnemers in groepen binnen een beperkte tijdsperiode kennis gaan maken met scrum en een veeleisende product owner. Deze werkvorm maakt deze training uniek en zeer levendig en anders dan een gemiddelde training.

Uw profiel
Deze training is geschikt voor iedereen die basiskennis van scrum willen krijgen, maar ook letterlijk willen ‘voelen’ hoe het werken in zo’n team werkt en wat dat betekent. De cursist krijgt een basis referentiekader van het werken in een scrum team.

Voorbereiding
De cursisten worden geacht van te voren de scrum guide (www.scrumguides.org) gelezen te hebben.

Duur
4 uur
Agile staat ook wel voor flexibiliteit. Testers ontkomen niet aan agile ontwikkelmethoden, en ook het testen in zo’n Agile omgeving gaat net iets anders. Van de hedendaagse tester wordt meer verwacht dan alleen het uitvoeren van de testtechnieken en testkennis en kunde die in de meer traditionele ontwikkelomgevingen gebruikt wordt. Maar er wordt ook verwacht deze op een juiste manier te kunnen toepassingen in een flexibele ontwikkelomgeving. Denk hierbij aan dat een tester om moet kunnen gaan met de agile technieken zoals iteratief ontwikkelen, time boxes, daily stand-ups, continuous integration and delivery, (acceptance) test driven development en early and continuous feedback. Allerlei elementen die net een beetje meer vragen van een tester.

Na afloop van deze training kent u de basisbegrippen van agile, exploratory- en session based testing, reviewen en de voorwaarden die nodig zijn om succesvol met agile testen aan de slag te gaan.

Training
Deze eendaagse cursus leert de tester hoe om te gaan en goed te kunnen werken in een agile ontwikkelomgeving. Er wordt aandacht besteedt aan wat Agile nu precies is, en wat de verschillen zijn met de ‘traditionele’ ontwikkelomgevingen, waarbij uiteraard ook de verschillen van testen worden besproken. Daarnaast wordt er specifiek aandacht geschonken aan de techniek Exploratory testing i.c.m. session based testen en de rol van test automatisering in een agile omgeving. Als laatste wordt er nog stil gestaan bij het reviewen in een agile omgeving.

Uw profiel

 Deze praktijkgerichte training is zeer waardevol voor iedereen die verantwoordelijk is of zijdelings te maken heeft met testen binnen een agile omgeving:

- Testteam leiders
- Testcoördinatoren
- Software testers
- QA/Test managers
- Project managers
- Ontwikkelaars
- Functioneel- en/of applicatie beheerders

Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat ze enige ervaring hebben in het test vak.

Agenda
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

- agile principes, framework en best practices
- verschillen tussen agile en traditionele ontwikkelomgevingen en testen
- Exploratory testing
- Session based testing
- Reviewen

Duur
1 dag
Requirements zijn een kritische succesfactor voor ieder project. Het verzamelen, analyseren en vastleggen van requirements is een kunst. Hoe krijgt u de juiste requirements boven water? En hoe legt u deze eenduidig vast? Deze praktijktraining is een introductie in het requirements engineering vakgebied. In 1 dag wordt u, op basis van het boek ‘Succes met de requirements’ bekend gemaakt met de principes van requirements engineering en krijgt u een introductie van de technieken die daarbij komen kijken. Deze training heeft een praktische insteek, en combineert de theorie met praktijk. Hierdoor kunt u het theoretisch kader direct handen en voeten geven in een praktijkgerichte case. De training krijgt daardoor een zeer interactief karakter waardoor het geleerde direct gebruikt kan worden in het alledaagse werkgebied van de requirements engineer.

Na afloop van deze training kent u de basisbegrippen van een requirements engineering proces en heeft u praktische handvatten voor het verzamelen, analyseren en valideren van de requirements die u in staat stellen om deze verder te optimaliseren en toe te passen binnen uw eigen omgeving

Uw profiel

Deze praktijkgerichte training Requirements Engineering is zeer waardevol voor iedereen die verantwoordelijk is of zijdelings te maken heeft met requirements of het opstellen en managen van de requirements. Bent u werkzaam in één van de hierna volgende functies of aandachtsgebieden? Dan is de training Requirements Engineering voor u interessant:

– Requirements Engineer
– Business Analist
– Architect
– Software Developer/Tester
– IT Manager
– ICT auditor
– Kwaliteitsmanager

Er is geen specifieke voorkennis vereist om de training Requirements Engineering te volgen.

Agenda
In deze professionele en praktijkgerichte training Requirements Engineering komen de volgende onderwerpen aan bod:

– De nut en noodzaak van requirements
– Het requirements engineerings proces
– Verschillende requirements verzameltechnieken
– Het analyseren en documenteren van requirements
– Skills van een requirements engineer

Aan de hand van een centrale opdracht en discussies werkt u de verschillende fases van het requirements engineer proces nader uit.

Duur
1 dag
Testers moeten steeds vaker functioneren in Agile/Scrum-projecten. In deze training worden de belangrijkste kenmerken van een Agile/Scrum- project uitgelegd, zoals het iteratieve karakter en de focus op het resultaat voor de gebruikers. De bekende aanpakken voor gestructureerd testen hebben in hoge mate het karakter van het volgen van een blauwdruk; het bepalen of de software conform de van tevoren vastgelegde eisen is gemaakt. Agile stelt hier een flexibelere manier van testen tegenover die overigens veel van de bestaande testmethodieken overneemt.

De wereld van softwareontwikkeling verandert snel. Steeds meer organisaties werken volgens de Agile of Scrum-aanpak. Daarbij staan flexibiliteit en samenwerking centraal. Dit betekent veel voor de tester. Niet alleen moet de tester nieuwe kennis en inzichten opdoen maar zich vooral een andere houding aanleren. Gedrag is cruciaal bij het werken in en met Agile teams.

Testen is een belangrijk onderdeel van Agile softwareontwikkeling. Het succes van agile methoden heeft de noodzaak van effectief en efficiënt testen onder de aandacht gebracht en agile projectmanagement heeft de rol van testers grondig veranderd.Wat is de nieuwe rol van de tester in Agile en Scrum omgevingen? Welke kennis van het quality vakgebied is nodig? Wat verandert er aan de testaanpak? De omgang met de gebruikers? Daar gaat deze training over.

Resultaat
Na afloop van de Agile Testing training kunt u functioneren als Agile-teamlid belast met testen. U kan een adequate testaanpak en -planning maken in een Agile omgeving. U begrijpt beter de problemen en wensen van de bij het project betrokken gebruikers en weet daar met de Agile aanpak op in te spelen.

Voor wie
De Agile Testing training is geschikt voor testers, test coördinatoren, leden van Agile ontwikkelteam of scrumteams, scrum-managers, scrum product owners of developers.

Voorkennis
 • Kennis van en ervaring met testen
 • Basis IT kennis is een pre
  Inhoud
Wat is de rol van een tester in agile trajecten? Wat is de toegevoegde waarde van aan testspecialist in een Agile Team? Wat betekent het eigenlijk om de rol van agile testing uit te voeren? Onze training geeft u antwoorden op dit soort vragen. In de training bekijken we wat agile testing eigenlijk is. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en praktijkcasussen. U leert welke testen wanneer nodig zijn en welke tools of methoden kunnen helpen. In de training bekijken we softwareontwikkeling vanuit het gezichtspunt van een tester. We gaan daarbij in op de zeven belangrijkste succesfactoren van agile testing. We kijken daarbij ook naar hoe testers en testmanagers in een een agile team passen en welke eigenschappen een Agile tester moet hebben. De overgang van een traditionele naar agile aanpak staat centraal. Verder komt aan de orde hoe je goed kan testen in korte iteraties en wat rol van testen is om succesvolle iteraties te krijgen.Veranderingen roepen weerstanden op; wat kan je doen aan weerstanden tegen de bij Agile zo belangrijke testautomatisering?

Opbouw en duur
De Agile Testing training bestaat uit een blok van 2 aaneengesloten dagen. Alle dagen duren van 9:30 tot 17:00 uur.

Omschrijving EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation is een certificering die de kennis over Agile methodes, gecombineerd met de kennis over de Scrum praktijk, erkent. Agile Scrum richt zich op het behalen van het doel door succesvol samen te werken. Agile methodes zijn populair bij software ontwikkeling en worden steeds vaker gebruikt in andere werkvelden. De Scrum manier van werken houdt in het samenstellen van een multidisciplinair team dat zichzelf organiseert en dat aan het eind van een sprint een werkend product oplevert.

De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Aansluitend aan de training Agile Scrum Foundation heeft u de mogelijkheid van het afleggen van het door EXIN gecertificeerde examen Agile Scrum Foundation.

Literatuur
U ontvangt het boekje “Agile – pocketguide voor wenbare organisaties” bij aanvang van de training

Examen
Deze training bereidt je geheel voor op het Exin examen ASF en wordt als onderdeel van de training afgenomen.

Uw profiel
De Agile denkwijze is vooral bekend op het gebied van software ontwikkeling, maar de principes worden steeds meer toegepast bij projecten in andere werkvelden. Scrum is de meest toegepaste Agile methode en de module is geschikt voor alle professionals die op de hoogte willen blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en Project Management. De certificering is specifiek geschikt voor mensen die werkzaam zijn in de volgende gebieden: Project Management; Software ontwikkeling; IT Service Management en Business Management.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:

• Introductie van Agile en Scrum
• Scrum practices
• Scrum planning
• Monitoring Scrum projects
• Advanced Scrum concepts

Duur 2 dagen
CMAP® Mobile App Testing

Apps en mobiele telefoons zijn in een zeer kort tijdsbestek een belangrijk onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij en IT. Mobiele technologieën zijn snel veranderend en hebben een enorme invloed op hoe wij ontwikkelen en hoe we testen. IT-professionals moeten up-to-date zijn met de nieuwste ontwikkeling van de mobiele technologie en hoe dit invloed heeft op de aspecten zoals testen, performance en security. Deze training biedt deelnemers een uitstekende inleiding en begrip van mobile app testing met behulp van relevante oefeningen en voorbeelden om je vaardigheden en kennis te vergroten.

Uw profiel
Deze training is gericht op iedereen die betrokken is in Mobile App Testing: project managers, kwaliteitsmanagers, software development managers, business analisten, ontwikkelaars, testers en management consultant.

Inhoud
Overview of mobile world
Business Models in a Mobile Space
Different types of Mobile Applications
Mobile Application Architecture
Development Platforms
Mobile Application Test Types
Challenges of Mobile Application Testing
Emulators & Simulators
Mobile Testing Types
Mobile Application Test Process & Techniques
Mobile Test Process & Strategy
Experience Based Testing Techniques
Tools & Automation
Automation Approaches, Solutions & Processes
Exploring Mobile Automation Tools
Test Environment and Test Lab

Duur
2 dagen

Voorkennis
Het verdient aanbeveling dat uw basiskennis van testen heeft (ISTQB® Foundation level, TMAP® Next). Basiskennis van begrippen in het testen van software is vereist.

Examen CMAP® Mobile App Testing Foundation Level
Deze training bereidt u voor op het officiële examen CMAP® Mobile App Testing Foundation Level. Het examen kan optioneel worden afgelegd.

Literatuur
Het boek Hands-on Mobile App Testing van David Knott is onderdeel van de training.

Downloads
Download hier onze folder van deze training.
Scrum: the human factor

Een training met de focus op de individu, het team en het creëren van een high-performing team. Scrum biedt een raamwerk voor het ontwikkelen van software en het leveren van software in korte iteraties. Hierbij is het belangrijk dat de medewerkers in zo'n team de juiste mindset hebben en dat het team optimaal presteert.

Deze training legt de focus op de statement of value 'Individuals and Interactions' en de menselijke aspect van het werken in teamverband.

Geïnteresseerd: neem vrijblijvend contact op via info@ammer.nl
Agile Scrum Master

Agile Scrum Master is een certificaat dat zowel de praktische als de theoretische kant van het Agile framework en Scrum methodologie omvat. Agile Scrum gaat over samenwerken en om gezamenlijk succesvol een doel te bereiken. Agile methoden zijn populair en worden steeds meer toegepast in verschillende branches. Scrum helpt bij het ontwikkelen van cross-functional en self-organizing teams, die gezamenlijk werken in een sprint of iteratie naar de oplevering van een werkend product. Deze certificering heeft de focus liggen op het adopteren van Agile en Scrum in een organisatie en de rol van de Scrum Master.

De training Agile Scrum Master geeft u in 2 dagen op Advanced niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Aansluitend aan de training Agile Scrum Master heeft u de mogelijkheid van het afleggen van het door EXIN gecertificeerde examen Agile Scrum Master.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:

• Agility: Dev models, Why scrum, Manifesto/Principles, Concepts
• Scrum: Framwork: Roles, Workspace, Scaled scrum, Events, Artifacts, Estimation including Velocity & measurement, Adopting scrum
• Agile practices: Splitting teams, Contract types

Doelgroep
De Agile denkwijze is vooral bekend op het gebied van software ontwikkeling, maar de principes worden steeds meer toegepast bij projecten in andere werkvelden. Scrum is de meest toegepaste Agile methode en de module is geschikt voor alle professionals die op de hoogte willen blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en Project Management. De certificering is specifiek geschikt voor mensen die werkzaam zijn in de volgende gebieden: Project Management; Software ontwikkeling; IT Service Management en Business Management.

De kandidaat moet bekend zijn met de basis concepten van de Exin Agile Scrum Foundation training.

Certificering
Deze training bereidt je geheel voor op het Exin examen ASM en wordt als onderdeel van de training afgenomen.

Duur
2 dagen

Onze klanten

Ons team

Ons team bestaat uit ambitieuze ervaren senior professionals die altijd voor u klaar staan. Ze zijn enthousiast, hebben ruime praktijkervaring en hebben passie voor het vak.